Porta farol VSL KTM LED (2017-2019)

  • KTM EXC 250 2017
  • KTM EXC 250 TPI 2018 / 2019
  • KTM EXC 300 2017
  • KTM EXC 300 TPI 2018 / 2019
  • KTM EXC-F 250 2017 / 2018 / 2019
  • KTM EXC-F 350 2017 / 2018 / 2019
  • KTM EXC-F 450 2017 / 2018 / 2019
105,99 €